Pilates


Kursstart: 2024-02-06

Tid: Tisdagar 10.00 - 10.45

Tillfällen: 12 gånger

Lokal: Hemgården, Saltängsgatan 7

Pris: 740 kronor

Ledare: Linnea Sandler 0762 - 45 38 80

Kurs-ID: 113500

Pilates
Pilates är en skonsam typ av träning där vi stärker musklerna och jobbar med balans, styrka och flexibilitet.
Detta för att få en fungerande kropp i vardagen. Vi tränar pilates på matta och träningen utformas efter
deltagarnas förutsättningar.