Italienska A2/del 2

Ämne


Vi diskuterar och behandlar alla slags ämnen där
tonvikten ligger på att kommunicera muntligt. Gamla
kunskaper kommer till liv och nya färdigheter läggs
till dem du redan har.

 

Dario Ferrero 079-3540412
Mån 13.30 -15.00   Start 29 jan
12 gånger 1 080 kr

Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID: 113662