Spanska A2 termin 3

Ämne


Den här är den tredje terminen på A2 nivå enligt
Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförståelse,
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig kommunikation. Litteraturen
vi använder är Caminando 2, ISBN
978-91-27-43827-9, Natur o Kultur.

 

Lía Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Måndag 09.30 -11.45 Start 29 jan
12 gånger 1 380 kr

Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID:113654