Spanska A1 termin 3

Ämne


Det här är den tredje terminen på A1 nivå enligt Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförståelse, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig kommunikation.

Litteraturen vi kommer att använda är Caminando 1 ISBN 978-91-27-43714-2 Natur och Kultur.

 

Kursledare: Lía Ortega Danielsson. lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Tid: Onsdagar  09.30 - 11.45

Start: 31 januari

Tillfällen: 12 gånger

Pris: 1 380 kr
Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID: 113652