Spanska B1 termin 2

Ämne


Den här är den andra terminen på B1 nivå enligt
Europarådets referensram. Vi arbetar med läsförståelse,
skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig kommunikation.

Litteraturen vi använder är Caminando 3, ISBN
978-91-27-44542-0, Natur o Kultur.

 

Lía Ortega Danielsson
lia.ortega-danielsson@folkuniversitetet.se
Torsdag 10.00 – 12.15 Start 1 feb
12 gånger 1 380 kr

Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID: 113651