Fågelexkursioner 1


Vi kommer att studera fågelfaunan på strandängar, myr och
deponiområde/kommunens bästa nattsångarlokal! Lite kultur kommer
det också att bjudas på med tre Norsholmsborgar. Se filmen
www.lansstyrelsen.se/ostergotland.


Göran Esbjörnsson 0768-08 80 36
Ons 10.00 – 10.45 (info-träff) Start 20 mars
5 utflykter och info-träff 875 kr


Halvdagsutflykter 8.00 - 12.30
Lokal: endast informationsträffen Naturarium, Östra Promenaden 7
A.
Utflykt 1 3 april Fjällmossen
Utflykt 2 17 april Norsholms naturreservat, tre

fornborgar

Utflykt 3 15 maj Leonardsbergs fågeltorn
Utflykt 4 29 maj Rörsviken
Utflykt 5 12 juni, heldag 8.00 - 16.15 Tåkern

Kurs-ID: 113715