Lättplockat


Vanliga vilda växter till mat och hälsa.
Är du nyfiken på att använda vanliga vilda växter,
bär och ogräs till mat och hälsa? På den här
inspirerande kursen lär du dig skörda fräscht, gott
och nyttigt i vår generösa natur. De utvalda växterna
finns runt knuten, i trädgårdar och i skogen så det är
enkelt och spännande.
Första mötet fokuserar på teoretisk information och på
träffarna därefter gör vi utflykter i naturen för att praktiskt lära oss
använda ett lätthanterligt antal växter.
Vissa av dessa anses till och med vara superbär och superfood!

 

Tre utflykter i Norrköpings- och
Söderköpingsområdet följande tisdagar:
14/5, 21/5 och 28/5, 10.00-13.00.

 

Rose Wilkinson 0730-22 45 70
1:a kurstillfället 10.00-11.30

Start 7 maj    650 kr
Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID: 113690