Sveriges Domkyrkor


Våra 15 domkyrkor, katedraler, är mäktiga historieberättare. Här hittar
vi enorma konstskatter.
Under kursens gång tittar vi närmare på dessa biskopssäten som
historieberättare men även på arkitektur såväl inre som yttre. Vi tar
del av det kulturarv som våra domkyrkor förmedlar. Vi avslutar med
en liten studieresa om gruppen så önskar.

 

Kursstart: 2024-02-01
Tid: Torsdag 10.00 - 11.30 
Tillfällen: 10 gånger

Pris: 1 050 kronor
Lokal: FU S:t Persgatan 95

Ledare: Inga-Lill Johansson 0735 - 85 82 01

Kurs-ID: 113678