Norrköpings arkitektur och bebyggelse


Norrköping har en praktfull bebyggelse från olika
perioder som präglar staden och speglar den
historiska utvecklingen i uppgång och nedgång,
trots bränder och rivningar.


Kursen vill ge ökad insikt om samspelet mellan
byggnader och gator, om utformningen av husen
från tid till annan och utblickar mot omvärlden.
Där tas upp bevarandet av byggnader och miljöer,
samspelet mellan gammalt och nytt. Bygga nytt i
etablerad miljö – passa in eller sticka ut? Vem
bestämmer? Kursen avslutas med studiebesök.

 

Tomas Nyström 0761- 04 47 74
Ons 09.00 – 11.15 Start 6 mars
4 gånger, jämna veckor 520 kr

Lokal: FU S:t Persgatan 95

Kurs-ID: 113675