VERKSAMHETSOMRÅDEN

SeniorUniversitetet i Norrköping har idag en omfattande verksamhet:


Medlemmarna erbjuds ett stort antal föreläsningar och kurser i högst skiftande ämnen såsom naturvetenskap - språk - musik - historia - konst - måleri - dans - olika hantverk och körsång i föreningens kör Bråvikskören.


Sedan flera år erbjuds medlemmarna att tillsammans se ett urval kvalitetsfilmer på biografen CNEMA.


Föreningen har reseverksamhet i egen regi både i Sverige och utomlands.


Medlemsträffar med olika inriktning kompletterar bilden av SeniorUniversitetets verksamhet


Utförligare info under resp. verksamhetsområdes flik.

HISTORIK, NUTID OCH FRAMTID

År 1972 startades vid universitetet i Tolouse - i en mycket liten skala - vad som var meningen att bli en tillfällig sommarskola för seniorer. När sommaren var över var entusiasmen och beslutsamheten hos de deltagande seniorerna så stor att man beslöt att lansera ett seniorprogram för hela det kommande året. Snart växte liknande projekt upp som svampar ur jorden både inom och utom Frankrike. Vad som senare skulle bli "Den tredje ålderns universitet" - kallat U3A - var därmed 1982 fött.

I Sverige finns idag drygt 30 pensionärs-/senioruniversitet. Först ut var Uppsala år 1979. Norrköpings Pensionärsuniversitet startades år 1996 och har sedan dess bytt namn till SeniorUniversitetet i Norrköping. (SenU). Föreningen växer och förhoppningsvis har vi många intensiva, spännande och roliga år framför oss.

 

Med insatser från ett stort antal ideellt arbetande funktionärer ledda av en styrelse håller vi idag en varierad och omfattande verksamhet rullande - en verksamhet som försöker fånga upp medlemmarnas önskemål och ge ett rikt innehåll till människors friska år efter det aktiva yrkeslivet.

 

SeniorUniversitetet 20 år

2016 var ett jubileumsår för SeniorUniversitetet och detta uppmärksammades på olika sätt. Som ”kronan på verket” bjöd föreningen in till en festlig kväll på Folkborgen där ca 400 medlemmar deltog.