Medlemskap

Deltagande i alla SenU:s aktiviteter förutsätter medlemskap. Alla som är fyllda 55 år eller är sammanboende med medlem är välkomna att söka medlemskap.


För att registrera dig som ny medlem behöver vi de personuppgifter som framgår av anmälningsblanketten.


Senioruniversitetet värnar om din personliga integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Folkuniversitetet är ansvariga enligt GDPR för dina personuppgifter när du har anmält dig och deltar i någon av de kurser som anordnas i samverkan med Senioruniversitetet.


Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen gå in på Datainspektionens hemsida:  Klicka här för att se lagen  


Föreningen har idag cirka 1 700 medlemmar.

Bli medlem

Anmälan för medlemskap i SeniorUniversitetet (SenU) i Norrköping.

 

Medlemsavgiften är 200:- och betalas efter att faktura erhållits.

För de som tillkommer som nya  medlemmar 1 oktober - 31 december 2020, gäller medlemsavgiften 200:- även för hela 2021.

   

Föreningen hälsar dig hjärtligt välkommen!