Medlemskap

För att delta i SenU:s aktiviteter förutsätter ett medlemskap. Alla som är fyllda 55 år eller är sammanboende med en medlem är välkomna att söka medlemskap.

 

För att registrera dig som ny medlem behöver vi de personuppgifter som framgår av anmälningsblanketten.

 

Senioruniversitetet värnar om din personliga integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Folkuniversitetet är ansvariga enligt GDPR för dina personuppgifter när du har anmält dig och deltar i någon av de kurser som anordnas i samverkan med Senioruniversitetet.

 

Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen gå in på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida:  Klicka här för att läsa mer.

 

Föreningen har idag cirka 1 400 medlemmar.

Bli medlem

Anmälan för medlemskap i Senioruniversitetet (SenU) i Norrköping.

 

Medlemsavgiften är 200 kronor per år och betalas efter att faktura erhållits.

För den som blir medlem efter den 1 oktober gäller medlemskapet  även för påföljande kalenderår.

   

Föreningen hälsar dig hjärtligt välkommen!